Letgo
Sat
Petek Temizleme Makinas? Tek Yönlü Hec Makina PTM 500
1 / 1

Detaylar

DurumYeni

Açıklama

Petek Temizleme Makinas? Tek Yönlü Kompresörlü

Özellikleri

Evlerde ve i?yerlerinde kombi ve petekleri temizlemek amac?yla üretilmi? e?siz bir üründür.

Standart petek temizleme makinalar?na göre bir çok üstünlü?ü bulunmaktad?r Bunlar

Tesisata ba?lanmadan çal??t???nda 4 bar ba?lang?ç bas?nc? (di?er makinalarda ise tesisata ba?l? halde max2-3 bar) tesisatta çal???rken 2-8 barlarda çal??ma özelli?i

 

Sistemin t?kan?kl???na göre bar ayarlamas? de?il ,siz makinay? istedi?iniz bas?nçta çal??t?rabilirsiniz.Bas?nçl? y?kama tu?u sayesinde 2-8 barda dahi sistemi y?kayabilirsiniz.Bu ise size çok iyi bir temizlik sa?lar.Tabi bunu yaparken kombinin peteklerden dönü? vanas?n? kapatman?z gerekir.Yine Kombinin basma hatt?n? da rekorundan söküp körlemeniz gerekmektedir.Ancak e?er bunu yapmak istemiyorsan?z makinemizde bulunan bas?nç ayar çubu?u ile makinenin bas?nc?n? azalt?p artt?rabilirsiniz.Yine kollektör olan yerlerde kollektöre girmeden önce iki adet vana bulunmaktad?r bas?nçl? y?kama için bunlar? kaatman?z yeterli olacakt?r.

 

8.280 TL

Petek Temizleme Makinas? Tek Yönlü Hec Makina PTM 500

Kabadüz, Ordu, Türkiye
15 May

İlan konumu

Kabadüz, Ordu, Türkiye
İlan no 961060993

İlanı şikayet et