Sat
Petek Temizleme Makinas? Tek Yönlü Hec Makina PTM 1000
1 / 1

Detaylar

DurumYeni

Açıklama

Petek Temizleme Makinas? Tek Yönlü Kompresörlü

Özellikleri

Evlerde ve i?yerlerinde kombi ve petekleri temizlemek amac?yla üretilmi? e?siz bir üründür.

Standart petek temizleme makinalar?na göre bir çok üstünlü?ü bulunmaktad?r Bunlar

Tesisata ba?lanmadan çal??t???nda 4 bar ba?lang?ç bas?nc? (di?er makinalarda ise tesisata ba?l? halde max2-3 bar) tesisatta çal???rken 6-8 barlarda çal??ma özelli?i

Tek Tu?la kimyasal dojazlama özelli?i (Azar azar sisteme otomatik dozajlar)

Sistemin t?kan?kl???na göre bar ayarlamas? de?il ,siz makinay? istedi?iniz bas?nçta çal??t?rabilirsiniz.Bas?nçl? y?kama tu?u sayesinde 10 barda dahi sistemi y?kayabilirsiniz.Bu ise size çok iyi bir temizlik sa?lar.Tabi bunu yaparken kombinin peteklerden dönü? vanas?n? kapatman?z gerekir.Yine Kombinin basma hatt?n? da rekorundan söküp körlemeniz gerekmektedir.Ancak e?er bunu yapmak istemiyorsan?z makinemizde bulunan bas?nç ayar çubu?u ile makinenin bas?nc?n? azalt?p artt?rabilirsiniz.Yine kollektör olan yerlerde kollektöre girmeden önce iki adet vana bulunmaktad?r bas?nçl? y?kama için bunlar? kaatman?z yeterli olacakt?r.

9.936 TL

Petek Temizleme Makinas? Tek Yönlü Hec Makina PTM 1000

Konak, İzmir, Türkiye
9 Oca

İlan konumu

Konak, İzmir, Türkiye
İlan no 956624844

İlanı şikayet et