Letgo
Sat
İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu'nun 75. Yılı 1958 /2 Adet Pul
1 / 1

Açıklama

İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu, 6 Ocak 1883 senesinde Bâbıâli civarında merhum İzzet Efendinin hanesinde, Ticaret Nazırı Suphi Paşanın büyük gayret ve himmetiyle, Hamidiye Ticaret Mektebi Âlisi adiyle açılmıştır.

Kuruluşundan bir yıl sonra kapanan bu hayırlı tesis 1894 te ikinci defa Bcyazıtta tekrar tedrisata devam etmiştir.

1908 inkilabında Okul, ilk gelişme adımını atarak Kütüphane, Kimya Lâboratuvarı kurulmuş, ihsaiyat usulü. Maliye ve Medenî Hukuk dersleri ile İngilizce ve almanca dersleri de programa ilâve edilmiştir. 1914 yılında okul iki kısma ayrılarak serbest ticaret dersleri açılmış ve ilk defa olarak kı talebe için ticaret kursları ihdas edilmiştir. Okulun ismi 1915 te Ticaret Mektebi Âlisi olmuştur. 1917 senesinde yine kızlar için bir sene devam etmek üzere ameli ticaret şubesi açılmıştır.

1919-1920 senelerinde okul, Batı memleketlerindeki yüksek ticaret okullarının programlarına uygun olarak teşkilât ve tedrisatını tekrar ayarlamıştır.

Cumhuriytin ilânı ile okul. İktisat Vekâletine bağlanıp 1924 de kız-erkek beraber öğretimine başlanmıştır. 1936 yılında Maarif Vekâletine devredilerek (Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu) ismini almıştır.

Okul, Lise ve Ticaret Lisesi mezunlarını kabul eder ve 4 sömesterlik lisans, 2 sömestrlik ihtisas öğrenimden sonra mezuniyet imtihanlarında başarı gösterenlere lisans diploması verir.

10 TL

İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu'nun 75. Yılı 1958 /2 Adet Pul

Fatih, İstanbul, Türkiye
8 Nis

İlan konumu

Fatih, İstanbul, Türkiye
İlan no 981551724

İlanı şikayet et