Sat
DOĞAL İNCİ KOLYE
1 / 2

Detaylar

Durumİyi

Açıklama

?nci Ta??n?n Faydalar? ?nci kullan?m?, vücutta bulunan kalsiyum oran? zengin yap?lar? (di? ve kemikler gibi) güçlendirir. Yani vücuda al?nan kalsiyumun yararl? biçimde kullan?lmas? ve daha verimli hale gelmesini sa?lar. ?ans ta?? olarak da bilinen incinin talihi açt???na inan?l?r. Negatif enerjiyi itme, pozitif enerjiyi çekme özelli?i vard?r. Olumsuz duygulardan ar?nd?r?r ve öz güveni art?r?r. Dikkat çekici, ilgi duyulan ve güven veren bir ta?t?r. Sezgi yetene?ini art?r?r. Gerçek inci güç ve yücelik duygusu uyand?r?r. Öz güveni art?r?r, cesaret verir, albenisi olan ve dikkat çekici yapan bir ta?t?r. ?nci meydana geli? ?ekli gibi, ayn? zamanda sabr? ve me?akkati de sembolize etmektedir. Yani üzerlerinde inci ta??yan ki?iler çok daha sab?rl? ve sakin olup dinginle?irler. Bu özelli?i ile dumanl? kuvars ta??na benzer özellikler göstermektedir.

500 TL

DOĞAL İNCİ KOLYE

Konyaaltı, Antalya, Türkiye
3 gün önce

İlan konumu

Konyaaltı, Antalya, Türkiye
İlan no 909960203

İlanı şikayet et