Sat
Conrad pro 900 active dedektör (motorla takas olur)
1 / 6

Detaylar

DurumYeni

Açıklama

?leti?im Gerilimi : 12 V

Toplam Ölçü: 180 x 250 x 55 mm

A??rl?k : 3000 g

128 Mhz i?lemci

1024 MB haf?za

64 x 128 piksel çözünürlük

Kablosuz kompakt tasar?ml? ana ünite

E? zamanl? grafik aktar?m?

16 adet haf?zaya kay?t fonksiyonu

Otomatik ve manuel arama seçimi

I??k ve kontrast ayar?

E? zamanl? grafik sistemi

Manyetometre

CE Kalite Politikalar?na Uygunluk Belgesine SahipConrad PRO 900, S?n?f?ndaki di?er cihazlara k?yasla 2 kat daha iyi bir çözüme sahip olan profesyonel ürün. Kompakt tasar?m? sayesinde tüm arazi ortamlar?nda kullan?ma uygundur. 

Conrad PRO 900, Hedef bölgedeki düzensizlikleri tespit edebilen EM Sistemi yöntemini esas almaktad?r. Böylece cihaz çok fakl? yap?lar? tan?mlayabilmektedir. Bunlar aras?nda tabaka olu?umu, yer alt? su seviyesi ve mezar odalar? gibi do?al olu?umlar? veya borular, depolar, sand?klar ve benzeri objeleri vs. gibi alg?layabilmektedir.

Mikro i?lemci taraf?ndan kumanda edilen sistem sayesinde zemin hizalamas?, derinlik ölçümleri ve bilgi kay?tlar? otomatik olarak gerçekle?tirilmektedir. De?erlendirme ise rahatça bilgisayarda yap?labilmektedir. Burada taranan saha üç boyutlu bir grafik sayesinde analiz edilebilmektedir.

Bu ürün al??agelmi? grafik gösterimlerinin yan? s?ra gömülü objeleri hemen alg?layabilen canl? grafik sistemi de mevcuttur.

₺ 14.500

Conrad pro 900 active dedektör (motorla takas olur)

Batman, Batman, Türkiye
22 Tem
Satıcı
?ahin
Eyl 2016 tarihinden beri üye

İlan konumu

Batman, Batman, Türkiye
İlan no 986033085

İlanı şikayet et