Letgo
Sat
Ajanda - Bayer - (Vintage)
1 / 9

Detaylar

DurumYeni

Açıklama

*2006 Y?l?na ait çok güzel tasar?m? yap?lm??, Bayer firmas?na ait deri kullan?lmam?? s?f?r ajanda.

*A4 boyutunda, D?? Kapak sert kal?n karton, kahverengi deri üzerine metal Bayer Logo ve Eczac?lar?n Logosu bas?l?, Çizgili, Tarihli, baz? ara sayfalarda renkli t?bbi ilaç tan?t?mlar? bulunmaktad?r

*Ajanda'n?n ön sayfalar?nda, Telefon kodlar?, Vergi takvimi, Plaka kodlar? arka sayfalar?nda ise Renkli 4 sayfa Dünya haritas? bulunuyor. Ayr?ca en arka sayfas?nda ise alfabetik telefon numaralar?n?n yaz?ld??? ayr? bir k?s?m bulunmaktad?r.

*Hiç kullan?lmam?? olup, sadece kitapl?k içinde sakland??? için ön Kapak sol tarafta deride ufak bir a??nma bulunmaktad?r. Eksik sayfas? bulunmamaktad?r. ?ster kullanmak için, ister koleksiyon için dü?ünülebilir.

*Normalde kendi koleksiyonuma ait bir parçayd?, fakat art?k koyacak yer olmad??? için ihtiyaç fazlas? olarak elden ç?kart?yorum.

*Küçük pazarl?k pay? vard?r.

*?lgimi çekebilecek bir?ey ile takas yapabilirim.

*Keyifli al??veri?ler.

85 TL

Ajanda - Bayer - (Vintage)

Beyoğlu, İstanbul, Türkiye
28 Nis

İlan konumu

Beyoğlu, İstanbul, Türkiye
İlan no 906712484

İlanı şikayet et