Akçadağ içinde eski ve yeni kablosuz elektrikli alet